Klienci rozwiązań wysokiej dostępności

Ofera dla przedsiębiorstw i instytucji świadczących w trybie ciągłym masowe usługi o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ze strony użytkowników