AdresKontakt
DECSOFT S.A.
Budynek Blue Office I,
poziom +2
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
TEL: +48 22 431 92 00
FAX: +48 22 431 92 01
HELP DESK: 801 066 786

Dane rejestrowe

DECSOFT S.A.
Budynek Blue Office I, poziom +2
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
TEL: +48 22 431 92 00
FAX: +48 22 431 92 01
MAIL: decsoft@decsoft.com.pl

NIP: 521-008-35-78
REGON: 012007180
KRS: 0000050218
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 109 578,00 PLN (wpłacony w całości)


Klauzula informacyjna RODO