[{"active":"1","backgroundPicker":"2","desc":"Nowoczesne rozwi\u0105zania dla dynamicznych organizacji","fontPicker":"1","image":{"src":"topy\/serwerownia.jpg"},"link":"\/oferta\/wdrazanie_systemow_infrastrukturalnych.html","title":"Wdra\u017canie system\u00f3w infrastrukturalnych","title2":""}]
[{"active":"1","backgroundPicker":"3","desc":"Planuj -> Wykonuj -> Sprawdzaj -> Dzia\u0142aj","fontPicker":"2","image":{"src":"topy\/zarzadzanie_bezpieczenstwem_informacji.jpg"},"link":"\/oferta\/zarzadzanie_bezpieczenstwem_informacji\/audyty_bezpieczenstwa.html","title":"Zarz\u0105dzanie bezpiecze\u0144stwem informacji","title2":""}]
[{"active":"1","backgroundPicker":"3","desc":"Zaawansowana standaryzacja \u015brodowiska aplikacyjnego","fontPicker":"2","image":{"src":"topy\/integracja_systemow_biznesowych.jpg"},"link":"\/oferta\/integracja_uslugi_programistyczne\/architektura_uslug_soa.html","title":"Integracja - Us\u0142ugi programistyczne","title2":""}]
[{"active":"1","backgroundPicker":"1","desc":"Od strategii do doskona\u0142o\u015bci","fontPicker":"2","image":{"src":"topy\/zarzadzanie_it.jpg"},"link":"\/oferta\/zarzadzanie_uslugami_it_w_chmurze\/cloud_computing.html","title":"Zarz\u0105dzanie us\u0142ugami IT w chmurze","title2":""}]
[{"active":"1","backgroundPicker":"3","desc":"Maksymalne korzy\u015bci z wirtualizacji zasob\u00f3w","fontPicker":"2","image":{"src":"topy\/standaryzacja_i_automatyzacja_uslug_w_chmurze.jpg"},"link":"\/oferta\/wirtualizacja\/wirtualizacja_zasobow.html","title":"Wirtualizacja","title2":""}]
[{"active":"1","desc":"Zrozumiemy Twoje wymagania i\u00a0stworzymy dla Ciebie bezpieczne rozwi\u0105zanie ","fontPicker":"2","image":{"src":"topy\/uslugi_programistyczne.jpg"},"link":"\/oferta\/bezpieczenstwo_it\/systemy_zarzadzania_kontami_uprzywilejowanymi.html","title":"Bezpiecze\u0144stwo IT"}]
Wdrażanie systemów
infrastrukturalnych
Zarządzanie
bezpieczeństwem informacji
Integracja - Usługi Programistyczne
Zarządzanie usługami IT w chmurze
Wirtualizacja
Bezpieczeństwo IT