Standaryzacja i automatyzacja

Maksymalizacja korzyści z przetwarzania w chmurze

Wykorzystanie chmury obliczeniowej jako optymalnego modelu użytkowania z zasobów sprzętowych, sieciowych oraz aplikacji staje się coraz bardziej powszechne. Składają się na to zarówno dobry stosunek ceny do jakości udostępnianych zasobów, oraz wysoka niezawodność i bezpieczeństwo rozwiązań.

 

Jednak maksymalizacja korzyści płynących z cloud computingu możliwa jest dopiero dzięki zastosowaniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie usług chmury obliczeniowej.

 

Podstawowymi zadaniami optymalizacyjnymi są:

 • Standaryzacja środowisk.
 • Automatyzacja procesów odpowiadających za budowę i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.

 

Profesjonalne rozwiązania optymalizacyjne zbudowane są z modułów:

 • Aplikacji automatyzującej i upraszczającej zarządzanie środowiskiem IT.
 • Samoobsługowego portalu posiadającego funkcjonalność sklepu internetowego, za pomocą którego użytkownik końcowy zamawia dostępne w katalogu usługi (dostęp do zasobów sprzętowych, oprogramowania systemowego, narzędziowego, użytkowego).

 

Zastosowanie rozwiązań optymalizacyjnych:

 • Skraca czas potrzebny do wdrożenia gotowej usługi.
 • Zwiększa elastyczność zarządzanego środowiska.
 • Poprawia czas reakcji na zmiany i awarie.
 • Pozwala zaimplementować mechanizmy rozliczalności za zużywane zasoby.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Zdefiniowanie standardów i dokumentacja wymagań (Governance).
 • Dobór rozwiązań składowych.
 • Projekt systemu.
 • Implementacja.
 • Opieka powdrożeniowa.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: