Integracja infrastruktury pamięci masowej

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów fizycznych, łatwa skalowalność, scentralizowane zarządzanie

Tempo przyrostu wielkości zbiorów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa i instytucje rośnie z roku na rok. Informacje przechowywane są z wykorzystaniem urządzeń różnych producentów, wykorzystujących różne technologie i na dodatek obsługiwanych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Sytuacja ta powoduje, że spójne zarządzanie zasobami pamięci masowej pozostającymi w gestii organizacji jest poważnym wyzwaniem. Źródłem problemów są przede wszystkim:

  • Duży zakres czynności administracyjnych nie poddających się automatyzacji.
  • Brak możliwości pełnego wykorzystania istniejących zasobów fizycznych.
  • Trudność skalowania posiadanych zasobów.
  • Znaczny stopień komplikacji procesu migracji danych w ramach zasobów, w tym przenoszenia z wycofywanych urządzeń starszego typu.

Rozproszenie zasobów pamięci masowej ma też znaczący wpływ na obniżenie poziomu niezawodności całego systemu korzystającego z przechowywanych i procesowanych danych.

 

Współczesne rozwiązania z obszaru pamięci masowej charakteryzuje wysoka dostępność i nadmiarowość. Pozwalają one na tworzenie oraz odtwarzanie kopii zapasowych zbiorów danych. Umożliwiają jednocześnie wykonywanie większości prac administracyjnych za pośrednictwem jednej, centralnej konsoli. Zastosowanie sieci pamięci masowych SAN (Storage Area Network) umożliwia dostęp do współdzielonej przestrzeni składowania niezależnym hostom.