Integracja infrastruktury backup

Rozwiązania minimalizujące ryzyko utraty danych biznesowych i przerwania ciągłości procesów w przypadku awarii

Rozwiązania informatyczne, jak każde rozwiązania techniczne są podatne na wystąpienie awarii. Bez względu na jakość zastosowanych urządzeń i aplikacji zawsze istnieje pewne ryzyko utraty danych, przerwania realizacji procesów. Aby było możliwe dalsze funkcjonowanie organizacji, bez konieczności ponownego pozyskiwania i wprowadzania danych oraz potrzeby powtarzania zrealizowanych już procesów biznesowych, stosowane są rozwiązania wykonujące kopię bezpieczeństwa oryginalnych danych (zawartość baz, konfiguracje, ustawienia), czyli backup.

 

Oprogramowanie do wykonywania backupu automatyzuje procesy tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z kopii dzięki skalowalnemu systemowi ochrony danych zapisywanych na dyskach lub taśmach. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów przedsiębiorstwa.

 

Współczesne systemy backupu charakteryzuje:

 • Architektura pozwalająca na centralne zarządzanie wykonywaniem kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego systemu komputerowego.
 • Wysoka wydajność dzięki mechanizmom równoległego zapisu/odczytu na wiele urządzeń taśmowych i dyskowych.
 • Możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line.
 • Możliwość wykonywania kopii środowisk zwirtualizowanych.
 • Deduplikacja, kompresja i szyfrowanie danych w dowolnym miejscu infrastruktury IT.
 • Wsparcie dla technologii server-less backup.
 • Mechanizm natychmiastowego odtwarzania (Instant Recovery).
 • Równoległy zapis tych samych danych na wiele napędów taśmowych (lub innych mediów) oraz równoległy zapisu strumieni danych z kilku klientów/serwerów na pojedynczy napęd (multipleksowanie).
 • Możliwość granularnego odtwarzania danych.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Zebranie i dokumentację wymagań, z uwzględnieniem ważności zabezpieczanych informacji oraz występujących ryzyk technicznych i biznesowych.
 • Projekt kompletnej infrastruktury realizującej backup.
 • Wdrożenie systemu.
 • Opieka powdrożeniowa.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: