Firma DECSOFT S.A.

Partnerzy Podstawowe informacje Profil działalności Certyfikaty i koncesje Referencje Praca

Polska Izba

Gospodarcza

Zaawansowanych Technologii

Dell

Partner Preferred Dell Software Group

HP

Gold Partner

Microsoft

Gold Midmarket Solutions Provider

IBM

Gold Business Partner

Oracle

Gold

VMware

Solution Provider Professiona

Koncesja MSWiA

Referencje

 
 • SEKTOR PUBLICZNY

Inspektorat Uzbrojenia, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krajowe Biuro Wyborcze, Centrum Usług Wspólnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Centrum Monitorowania Rybołówstwa), Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Ceł, Urząd Wymiany Poczty z Zagranicą, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Premiera, Naczelny Sąd Administracyjny, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnika Warszawska, SGH Warszawa, Politechnika Białostocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Ochrony Konkurencji), Urząd Patentowy, Rządowe Centrum Legislacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filmoteka Narodowa, Totalizator Sportowy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowy Inspektorat Sanitarny.

 • BANKOWOŚC I UBEZPIECZENIA
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
  • mBank S.A.
  • Bank Zachodni WBK
  • Grupa PEKAO S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Bank Millenium S.A.
  • PolCard S.A.
 • OCHRONA ZDROWIA
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
 • PRZEMYSŁ
  • Kopex S.A.
  • Minex S.A.
  • Elektrim S.A.
  • Polifarb Cieszyn S.A.
  • RAFAKO S.A.
  • WEDEL Sp. z o.o.
  • Tchibo Sp. z o.o.
  • Polmot S.A.
  • Cantoni Motors S.A.
  • Kable Polskie S.A.
  • Thegra Poland Sp. z o.o.
 • KLIENCI ŚWIADCZĄCY USŁUGI ZS WYKORZYSTANIEM IT
  • OUTCOM Sp. z o.o.
  • BETACOM S.A.
  • T-Systems Polska Sp. z o.o.
  • Telekomunikacja Polska S.A.
  • Oracle Polska
  • Alcatel Polska
 • KLIENCI PRZETWARZAJĄCY DANE WRAŻLIWE
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Komenda Główna Policji
  • Komenda Stołeczna Policji
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • ENERGETYKA
  • Towarowa Giełda Energii S.A.
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • ENERGA-Operator S A
  • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów