Architektura usług - SOA

Kompleksowe rozwiązanie integracyjne środowisk informatycznych

Jednym z największych wyzwań jakie stoją przed organizacją, w szczególności przed służbami IT, jest zarządzanie środowiskiem aplikacyjnym. Znaczna liczba wykorzystywanych rozwiązań, podlegających stałemu rozwojowi oraz zmieniające się potrzeby organizacji (podniesienie wersji aplikacji, dodanie nowej funkcjonalności, migracja do nowego rozwiązania) powodują, że model integracji „każdy z każdym” jest praktycznie nieużyteczny.

 

Rozwiązaniem zapewniającym stałą, poprawną i wydajną współpracę w dynamicznie zmiennym i niejednorodnym środowisku aplikacyjnym (rozwiązania różnych producentów, w różnych technologiach) jest wykorzystanie szyny usług.

 

Szyna usług (ESB), czyli główny element architektury zorientowanej na usługi (SOA), to kompleksowe rozwiązanie integracyjne środowisk informatycznych i centralny punkt dostępu do oferowanych usług, dzięki któremu możemy dynamicznie przyłączać i odłączać usługi wchodzące w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. Szyna ESB umożliwia wymianę danych między wszystkimi systemami i aplikacjami oraz standaryzuje środowisko aplikacyjne, interfejsy i formaty danych. Pozwala to uwolnić się od sieci powiązań „każdy z każdym” pomiędzy aplikacjami oraz budować nowe usługi na bazie już istniejących.

 

Efektami wykorzystywania prawidłowo wdrożonej szyny usług są:

 • Uporządkowanie aplikacji działających w organizacji.
 • Podniesienie stopnia elastyczności i skalowalności aplikacji.
 • Uproszczenie wdrażania nowych funkcjonalności.
 • Uproszczenie migracji danych.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymywania systemów, modyfikacji i wprowadzania nowych procesów biznesowych.
 • Umożliwienie standaryzacji środowisk aplikacyjnych, co zmniejsza zaangażowanie działu IT w utrzymywanie systemów oraz wpływa na sprawne funkcjonowanie i szybszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Analiza potrzeb oraz wypracowanie założeń projektowych.
 • Dobór technologii i narzędzi integracyjnych.
 • Wdrożenie infrastruktury integracyjnej.
 • Aktualizacja, optymalizacja i migracja obecnych rozwiązań SOA.
 • Akceleracja, zabezpieczenie oraz integracja systemów.
 • Utrzymanie środowisk integracyjnych.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: