Bazy Danych ORACLE

Nowoczesne rozwiązania bazodanowe

Bazy Danych ORACLE

 

Jedną z najbardziej znanych komercyjnych baz danych, dostępnych na rynku IT są bazy danych Oracle, których zastosowanie w projektowanym rozwiązaniu w szczególności wpływa na:

 

  • Stabilność wdrażanego rozwiązania
  • Zwiększoną wydajność przetwarzania danych
  • Automatyczną optymalizację danych
  • Pełną dostępność i bezpieczeństwo danych

 

 

Bazy danych Oracle, z niewielkimi wyjątkami, można podzielić na:

  • Bazę danych Standard Edition 2
  • Bazę danych Enterpraise Edition


Różnice pomiędzy przedmiotowymi bazami danych sprowadzają się de facto do różnic w dostępnych funkcjonalnościach, jak też innego sposobu ich licencjonowania, a wybór konkretnej bazy danych Oracle zależy od środowiska, w którym będzie osadzona baza danych jak też zakładanej liczby użytkowników z niej korzystających. Obowiązujące obecnie uproszczone zasady licencjonowania pozwalają na optymalny dobór bazy danych Oracle do użytkowanego środowiska i potrzeb organizacji.


Na koniec warto wspomnieć, że baza danych Oracle jest jedną z pierwszych na świecie baz danych zaprojektowanych specjalnie do obsługi środowiska chmury, co pozwala na skorzystanie z zalet przetwarzania w chmurze, w tym udostępniania zasobów, elastycznego zarządzania i zmniejszenia kosztów.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub jesteś zainteresowany zakupem bazy danych Oracle, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:

 

Mariusz Midzio
e-mail: mariusz.midzio@decsoft.com.pl
Telefon: +48 609 610 300