Tworzenie rozwiązań dedykowanych

Rozwiązania indywidualne: od wymagań biznesowych do wdrożenia i wsparcia technicznego

.

Pomimo ogromnej liczby dostępnych na rynku gotowych aplikacji i systemów informatycznych, bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której odnaleźć można rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb klienta. Często nawet platformy, określane jako uniwersalne i wymagające jedynie konfiguracji, nie są w stanie sprostać specyficznym oczekiwaniom funkcjonalnym, dotyczącym bezpieczeństwa lub wydajności. W podobnej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje stworzenie systemu „szytego na miarę”, dostosowanego do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub urzędu.

 

Czynnikami mającymi istotny wpływ na podjęcie decyzji o zleceniu stworzenia rozwiązania dedykowanego są:

 • Znaczna wielkość organizacji.
 • Zdywersyfikowana działalność.
 • Duża liczba obszarów biznesowych, które ma wspierać system.
 • Duża liczba czynności, operacji, procesów, przewidzianych do obsługi przez rozwiązanie.
 • Brak rzetelnych informacji o zakończonych sukcesem wdrożeniach typowych systemów w branży, w której działa organizacja.

 

Warto pamiętać o tym, że tworzenie dedykowanych aplikacji i systemów, w szczególności dużych, jest procesem wieloetapowym, wymagającym zaangażowania doświadczonych specjalistów posiadających zróżnicowane kompetencje.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Analiza wymagań zgłoszonych przez Zamawiającego pod kątem ich kompletności i spójności.
 • Opcjonalnie przeprowadzenie wywiadów zmierzających do uzupełnienia brakujących wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, w tym dotyczących zasilania rozwiązania danymi, migracji danych oraz integracji z innymi rozwiązaniami.
 • Uzgodnienie wymagań i stworzenie kompletnego projektu rozwiązania na wysokim poziomie ogólności (High-Level Design) oraz planu prac.
 • Stworzenie szczegółowego projektu rozwiązania.
 • Wytworzenie rozwiązania, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Przeprowadzenie testów deweloperskich i świadczenie wsparcia w trakcie testów odbiorowych, prowadzonych przez Zamawiającego.
 • Uruchomienie i integracja rozwiązania lub wsparcie wdrożeniowe dla służb IT Zamawiającego.
 • Szkolenie użytkowników (Administratorzy, Trenerzy Wewnętrzni, Użytkownicy Końcowi), w tym przygotowanie dokumentacji.
 • Serwis systemu w fazach stabilizacji i gwarancji, w tym usługi supportu technicznego i doradztwo rozwojowe.