Data Power - Platforma integracyjna

Bramy zabezpieczające i integracyjne

Dzięki urządzeniom dedykowanym z serii IBM WebSphere DataPower SOA Appliance Twoja firma może być bliżej klientów, partnerów i dostawców. Urządzenia te zabezpieczają, integrują i optymalizują dostęp do aplikacji z sieci WWW, urządzeń przenośnych i za pośrednictwem interfejsów API, otwierając środowisko informatyczne firmy na nowe zewnętrzne wyzwania.

Urządzenia dedykowane WebSphere DataPower SOA Appliance przyczyniają się do ograniczenia ryzyka związanego z najważniejszymi dziesięcioma zagrożeniami ujawnionymi w ramach projektu Open Web Application Security Project (OWASP).

 

Model XI52 (DataPower Integration Appliance) to urządzenie sieciowe, które w ramach jednej platformy realizuje typowe funkcje transformacji, integracji i routingu komunikatów, czyli stanowi typową szynę usług (ESB). Zastosowanie dedykowanego sprzętu ułatwia korzystanie z rozwiązania, zapewnia wysoką skalowalność i pomaga w ograniczeniu złożoności infrastruktury, obniżeniu kosztów operacyjnych oraz osiąganiu wyższej wydajności.

 

Model XG45 (DataPower Service Gateway) to lekka, wyspecjalizowana platforma sprzętowa, która umożliwia szybkie wdrażanie i integrację usług w chmurze i usług dla urządzeń przenośnych, a także nadzór nad takimi usługami. Pełni także rolę bramy zabezpieczającej brzeg sieci.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

- wdrożenie kompleksowego rozwiązania integracyjnego z wykorzystaniem IBM WebSphere DataPower SOA Appliances

- akceleracja, zabezpieczenie oraz integracja systemów z wykorzystaniem IBM WebSphere DataPower SOA Appliances

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: