Firma DECSOFT S.A.

Partnerzy Podstawowe informacje Profil działalności Certyfikaty i koncesje Referencje Praca

Polska Izba

Gospodarcza

Zaawansowanych Technologii

Dell

Partner Preferred Dell Software Group

HP

Gold Partner

Microsoft

Gold Midmarket Solutions Provider

IBM

Gold Business Partner

Oracle

Gold

VMware

Solution Provider Professiona

Koncesja MSWiA

Podstawowe informacje

 

DECSOFT S.A. jest polską spółką informatyczną świadczącą zaawansowane technologicznie usługi na rzecz szerokiej gamy klientów instytucjonalnych, między innymi: przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, uczelni.

Wyróżnikiem oferty DECSOFT S.A. jest dostarczanie, wdrażanie i świadczenie wsparcia dla kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych i systemowych, przeznaczonych do pracy w trybie wysokiej dostępności i niezawodności oraz spełniających wysokie kryteria odnośnie bezpieczeństwa gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych danych. Spółka specjalizuje się również w doborze i wdrażaniu narzędzi służących optymalizacji wykorzystania infrastruktury IT.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie, kompetentny zespół złożony z najwyższej klasy specjalistów, wdrożona metodologia zarządzania projektami IT, współpraca z czołowymi dostawcami technologii oraz posiadany potencjał ekonomiczny pozwalają DECSOFT S.A. na zwieńczoną sukcesem realizację nawet najbardziej wymagających projektów teleinformatycznych.

 

Dane formalne:

  • DECSOFT S.A. jest Spółką Akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem.
  • Akt notarialny o zawarciu Spółki został spisany 5.06.2000r. w KN Paweł Błaszczak w Warszawie (Rep. Nr A-9342/00). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka DECSOFT S.A. powstała z przekształcenia spółki DECSOFT Sp. z o.o., utworzonej w dniu 28.02.1991r.
  • Spółka została wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050218.
  • NIP: 521-008-35-78.
  • REGON: 012007180.
  • Kapitał zakładowy: 992 724,00 PLN (wpłacony w całości).