Monitorowanie usług i środowiska IT

 Kontrola pracy całego środowiska z jednej wspólnej konsoli

Z punktu widzenia organizacji podstawowym zadaniem działu IT jest zapewnienie stałej dostępności do zdefiniowanych usług teleinformatycznych (sprzętu oraz aplikacji).

Stopień złożoności infrastruktury, różnorodność wykorzystywanych aplikacji, awarie i uszkodzenia sprzętu, awarie zasilania, błędy aplikacji powodują, że proste do sformułowania z poziomu Zarządu Firmy lub Kierownictwa Urzędu zadanie rozwija się do pokaźnego pakietu działań i czynności wymagających zaangażowania wysokokwalifikowanych specjalistów i zastosowania specjalizowanych narzędzi.

Ze względu na typowe wymagania wobec systemów i aplikacji, najskuteczniejszą metodą działania jest stałe monitorowanie parametrów pracy rozwiązań IT i wczesne reagowanie na odchylenia, których wystąpienie stanowi sygnał ostrzegawczy zapowiadający utratę ciągłości dostarczania usług.

 

Współczesne systemy monitorowania środowiska IT umożliwiają kontrolę pracy całego środowiska z jednej wspólnej konsoli. Monitorowaniem objęta jest infrastruktura, począwszy od warstwy sprzętowej, aż po warstwę aplikacji. Wykorzystywane narzędzia działające zarówno w modelu agent-serwer oraz w sposób bezagentowy.

 

Właściwy dobór rozwiązań monitorujących, ich prawidłowe wdrożenie i konfiguracja pozwala szybciej lokalizować problemy oraz usuwać źródła ich powstawania, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi do zwiększenia niezawodności infrastruktury IT.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

  • Analiza środowiska IT Klienta.
  • Określenie wymagań dla systemu monitorowania.
  • Dobór rozwiązań i narzędzi.
  • Zaprojektowanie systemu.
  • Implementacja.
  • Szkolenia użytkowników Klienta.
  • Opieka powdrożeniowa.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: