Zarządzanie usługami informatycznymi

Strategia IT, projektowanie, przekształcanie, eksploatacja i ciągłe doskonalenie usług

Współczesne systemy informatyczne osiągnęły stopień złożoności wymagający stosowania wielopłaszczyznowych metodologii wspierających zarządzanie usługami IT. Powszechnym standard stanowi w tym obszarze zbiór zaleceń znany pod nazwą ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Biblioteka ITIL obejmuje swym zakresem obszary:

 • Strategii usług IT (od tworzenia strategii i zarządzania budżetem, po zarządzanie portfelem usług).
 • Projektowania usług (od zarządzania poziomem usług, poprzez zarządzanie dostępnością i bezpieczeństwem, po zarządzanie dostawcami).
 • Przekształcania usług (od zarządzania zmianą, przez zarządzanie wersjami, po zarządzanie wiedzą)..
 • Eksploatacji usług (zarządzanie zmianą, incydentami, problemami i dostępem).
 • Ciągłego udoskonalania usług (proces udoskonalania, monitorowanie i raportowanie).

Wdrożenie aplikacji i systemów wspierających zarządzanie usługami zgodnie z wytycznymi ITIL:

 • Podnosi jakość świadczonych usług IT.
 • Powoduje wzrost wydajności oraz niezawodności usług na poziomie sprzętu, warstwy aplikacyjnej oraz organizacyjnym.
 • Zwiększa niezawodność usług IT w organizacji.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 

 1. Wsparcie przy przygotowaniu planów budżetowych IT
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb.
 • Określenie celów inwestycyjnych wraz z ich priorytetyzacją.
 • Przygotowanie uzasadnienia biznesowego wraz z propozycją budżetu projektów.
 • Weryfikacja możliwości optymalizacji kosztów utrzymania IT.

 

 1. Wdrożenie narzędzi zarządzania usługami IT (ITSM), w skład którego wchodzi:
 • Dostawa platformy sprzętowej oraz przygotowanie projektu wdrożenia systemu ITSM.
 • Personalizacja systemu oraz opracowanie i dostarczenie dokumentacji rozwiązania.
 • Uruchomienie w obsługi wybranych procesów, standardowo:
  • Zarządzanie incydentami wraz z funkcją Service Desk.
  • Realizacja wniosków.
  • Zarządzanie problemami.
  • Zarządzanie zmianą.
  • Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją.
  • Zarządzanie poziomem usług.
  • Zarządzanie bazą wiedzy.
  • Mierzenie i raportowanie usług.
 • Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: