Zarządzanie tożsamością to proces pozwalający na zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych. Systemy zarządzania tożsamością umożliwiają realizowanie procedur organizacyjnych określających kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz pozwalają określić na jakich zasadach dostęp ma zostać udzielony. Zarządzanie tożsamością jest procesem cyklicznym, który stale należy nadzorować i weryfikować aktualność nadanych dla użytkowników uprawnień. Wdrażając narzędzia klasy Enterprise Identity Management przedsiębiorstwa i organizacje optymalizują koszty związane z zarządzaniem prawami dostępu użytkowników. Systemy zarządzania tożsamością powinny konsolidować dane o użytkownikach, zarządzać i przypisywać odpowiednie role użytkownikom. Narzędzia tego typu pomagają określić pewne role biznesowe i techniczne w oparciu, o które, odpowiednio są nadawane uprawnienia do zasobów informacyjnych.

 

Systemy zarządzania tożsamością oferowane przez DECSOFT S.A. posiadają szereg kluczowych dla każdej organizacji funkcji, m.in.:

  • Centralne zarządzanie kontami użytkowników w systemach i aplikacjach.
  • Centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników do zasobów informacyjnych.
  • Centralne zarządzanie rolami użytkowników na podstawie, których są nadawane uprawnienie do określonych zasobów.
  • Realizacja ścieżki akceptacji w zakresie potwierdzania uprawnień dla użytkowników przez przełożonych zgodnie z funkcjonująca w organizacji strukturą.
  • Monitorowanie przyznanych uprawnień pod kątem ich aktualności.
  • Rozbudowane funkcje analizy i raportowania.
  • Zgodność z wymogami stawianymi przez normy.
  • Zapewnienie dostępu do zasobów przy zachowaniu restrykcyjnych zasad i polityk bezpieczeństwa.

 

Systemy zarządzania tożsamością dostarczane przez DECSOFT S.A. tworzą idealne połączenie z Systemami jednokrotnego logowania. Połączenie tych narzędzi pozwala na efektywne zarządzanie profilami użytkowników i kontrolowanie dostępu do firmowych zasobów informacyjnych dla odpowiednio uprawnionych użytkowników przy minimum nakładu czasu poświęconego na czynności administracyjne.

Rozwiązania zarządzania tożsamością zapewniają efektywną i systematyczną kontrolę uprawnień użytkowników we wszystkich systemach i aplikacjach w organizacji. Systemy te w sposób centralny pozwalają zarządzać tożsamością użytkownika dla wszystkich aplikacji i systemów wdrożonych w firmie, co dodatkowo pozwala w łatwy sposób zaimplementować i realizować z poziomu narzędzia, wszystkie procedury organizacyjne regulujące kwestie nadawania uprawnień do zasobów, dla określonych ról.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

  • Analiza potrzeb klienta, dobór i wdrożenie systemów klasy EIM

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: