System jednokrotnego logowania (ESSO) ułatwia przedsiębiorstwom i organizacjom zarządzanie procesem nadawania użytkownikom uprawnień dostępu do sieci, aplikacji, systemów oraz innych zasobów IT. Rozwiązanie ESSO eliminuje potrzebę zapamiętywania przez użytkowników wielu haseł oraz zarządzania nimi. Od momentu wdrożenia ESSO użytkownicy nie muszą dbać o takie szczegóły jak regularne zmiany haseł na nowe o określonych parametrach (np. : długość hasła, wymagane znaki itp.) co w rezultacie zwiększa bezpieczeństwo całej infrastruktury firmy i ogranicza koszty związane z procesem zarządzania hasłami. Wdrażając rozwiązania jednokrotnego logowania (ESSO), firmy zwiększają wygodę użytkowników i obniżają koszty pomocy technicznej. Dostęp do zasobów odbywa się za pomocą tylko jednokrotnego bezpiecznego logowania.

Narzędzia wdrażane przez DECSOFT S.A. pozwalają na:

 • Wzmocnienie kontroli dostępu poprzez obsługę silnego uwierzytelniania i udostępnienia systemu pojedynczego logowania do aplikacji korporacyjnych i mobilnych.
 • Zwiększenie produktywności pracy poprzez eliminację konieczności używania wielu haseł a tym samym brak przestojów związanych z ciągłym logowaniem i autoryzowaniem użytkownika.
 • Zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi stawianymi przez, niektóre normy i ułatwienie audytu dzięki mechanizmom rejestrowania i kontrolowania dostępu użytkowników do informacji.
 • Zmniejszenie kosztów pracy Help Desk.
 • Znaczną redukcję czynności administracyjnych.
 • Centralne zarządzanie profilami.
 • Skalowalność i łatwą integrację z innymi systemami.
 • Rozpoznanie i odpowiedź na żądania haseł pochodzące praktycznie ze wszystkich systemów i aplikacji.
 • Definiowanie reguł dla haseł, dla poszczególnych aplikacji.
 • Automatyczne generowanie haseł.
 • Zaawansowane metody uwierzytelniania.
 • Obsługa wielu profili logowania.
 • Ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym przechowywaniem danych uwierzytelniających.
 • Łatwe egzekwowanie korporacyjnej polityki haseł.

 

Systemy jednokrotnego logowania dostarczane przez DECSOFT S.A. tworzą idealne połączenie z rozwiązaniami stosowanymi do zarządzania tożsamością. Połączenie tych narzędzi pozwala na efektywne zarządzanie profilami użytkowników i kontrolowanie dostępu do firmowych zasobów informacyjnych dla odpowiednio uprawnionych użytkowników.

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Analiza potrzeb klienta, dobór i wdrożenie systemów klasy ESSO

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: