Ochrona danych i systemów

Ochrona sieci, aplikacji i baz danych

Systemy informatyczne stanowią obecnie newralgiczny element z punktu widzenia bezpieczeństwa biznesowego organizacji wszelkiego typu. Zarówno urzędy, jak i firmy wykorzystują technologie IT w praktycznie każdym obszarze swojej działalności.

 

Z jednej strony funkcjonowanie staje się prostsze i bardziej wydajne, jednak z drugiej pojawiają się nowe zagrożenia i obszary ryzyka mogące spowodować straty organizacji, lub nawet zagrozić jej dalszemu istnieniu.

 

Klasyczne metody ochrony danych w postaci dokumentów papierowych są całkowicie nieadekwatne do realiów i nie dają nawet kierunkowych wytycznych co do sposobów postępowania. Ochrona informacji wymaga przy obecnym rozpowszechnieniu rozwiązań informatycznych prowadzenia dedykowanych działań dedykowanych dla infrastruktury sprzętowej i sieciowej, aplikacji oraz baz danych.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

  • Projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania wykorzystania Internetu w organizacji.
  • Projektowanie i wdrażanie systemów zapobiegających wyciekowi informacji z instytucji lub przedsiębiorstwa, w tym implementacja rozwiązań rejestrujących próby podejmowania działań prowadzących do ujawnienia informacji.
  • Projektowanie i wdrażanie systemów do bezpiecznego przesyłania informacji między oddziałami organizacji, lub między organizacją, a jej partnerami zewnętrznymi.
  • Opracowywanie lub weryfikacja planów ciągłości działania firmy lub instytucji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz procedur przeprowadzania testów planów awaryjnych.
  • Projektowanie i wdrażanie wskaźników efektywności systemów bezpieczeństwa umożliwiających dokonywanie obiektywnej i miarodajnej oceny skuteczności działania systemów bezpieczeństwa.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: