Analiza ryzyka

Wyznaczanie kierunków działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa organizacji oraz racjonalizacja wydatków na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstwa lub instytucji ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji i możliwości nieprzerwanego świadczenia usług.

 

Jak dotąd nie istnieje jeden, uniwersalny szablon określający jak chronić dane, infrastrukturę i systemy IT. Istniejące normy, wytyczne i zalecenia definiują jedynie obszary stanowiące źródło zagrożeń oraz ogólne schematy postępowania kontrolnego, projektowego oraz wdrożeniowego. Stosowane rozwiązania techniczne i proceduralne muszą być bowiem adekwatne do konkretnych sytuacji i występujących w organizacji zagrożeń.

 

Profesjonalnie wykonana analiza ryzyka umożliwia wyznaczanie najważniejszych kierunków działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa lub instytucji oraz racjonalizację wydatków na bezpieczeństwo.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

  • Opracowanie i / lub wdrożenie metodyki oceny ryzyka zgodnego z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-ISO/IEC 27005:2010.
  • Wykonanie analizy ryzyka (okresowej lub przed certyfikacją zgodności) zgodnie z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-ISO/IEC 27005:2010
  • Ocena potrzeby wdrożenia systemu bezpieczeństwa.
  • Analiza ryzyka szczątkowego po wdrożeniu systemu bezpieczeństwa.
  • Analiza ryzyka w ramach projektu i wdrożenia systemu informatycznego.
  • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji w firmie-podwykonawcy przed rozpoczęciem lub w trakcie współpracy pomiędzy nią, a Zleceniodawcą.