Wirtualizacja aplikacji

Zintegrowana platforma - VDA

.

Wirtualizacja aplikacji.

Dzięki wirtualizacji aplikacje zmieniają się w centralnie zarządzane usługi, które nie powodują konfliktów z innymi aplikacjami. We współczesnym, elastycznym środowisku pracy nowe wyzwania czekają zarówno informatyków, jak i użytkowników końcowych. Użytkownicy mówią wieloma językami, są rozsiani po całym świecie, korzystają z wielu urządzeń i nie zawsze muszą mieć połączenie z siecią firmową. Informatycy muszą spełniać ich potrzeby, zapewniając dostęp do niezbędnych aplikacji, które będą szybkie, elastyczne i niezawodne. Wirtualizacja aplikacji pomaga sprostać tym wyzwaniom, umożliwiając organizacjom bardziej elastyczne działanie oraz reagowanie na zmieniające się potrzeby. Dzięki wirtualizacji na komputerach/urządzeniach mobilnych można obecnie uruchamiać wiele aplikacji i systemów operacyjnych, a cała infrastruktura staje się prostsza i bardziej wydajna. Aplikacje są wdrażane szybciej, zwiększa się wydajność i dostępność, a poszczególne operacje są automatyzowane, dzięki czemu infrastruktura może być łatwiej implementowana oraz jest tańsza w utrzymaniu i zarządzaniu.

Producenci nowych urządzeń dostępowych (desktopów, notebooków, tabletów itp.) dostarczają je z najnowszymi systemami operacyjnymi, rezygnując często z dostarczenia sterowników do poprzednich wersji systemów. ZS czasem downgrade systemu operacyjnego do wersji niższej stanie się niemożliwy. W sytuacji kiedy cykl życia aplikacji biznesowej jest dłuższy niż systemu operacyjnego, może to w praktyce oznaczać konieczność aktualizacji aplikacji biznesowych (dostosowanie jest do aktualnej wersji systemu operacyjnego) – co z reguły wiąże z kosztownym zakupem licencji i kastomizacją nowej wersji. Dla firmy oznacza to duże koszty i dezorganizację pracy. A co zrobić z drobnymi aplikacjami, które są wykorzystywane, a nikt ich już nie rozwija? Wirtualizacja aplikacji to technologia, która pozwala rozwiązać te problemy. Zwirtualizowana aplikacja pracuje w dostosowanym środowisku, które separuje ją od rzeczywistego systemu operacyjnego. Wirtualizacja aplikacji to doskonałe rozwiązanie również dla aplikacji, które mają duże wymagania środowiskowe w stosunku do systemu operacyjnego.

 

Technika wirtualizacji aplikacji zmienia sytuację 

Wirtualizacja aplikacji daje następujące, wymierne korzyści:

lniższe koszty – procesy początkowego wdrożenia i dalszego utrzymania programów (nanoszenie aktualizacji i łat) wymagają minut bądź godzin, a nie tygodni czy nawet miesięcy, co pozwala znacznie ograniczyć liczebność personelu działu informatyki;

lznacznie podwyższone bezpieczeństwo – pliki z danymi aplikacji gromadzone są w ośrodku obliczeniowym firmy, a nie porozrzucane po wielu komputerach PC różnych użytkowników w całej organizacji;

lwyższa wydajność – ze względu na bardzo wydajne metody, techniki dostarczania aplikacji czas reakcji na polecenia wydawane przez użytkowników można znacznie skrócić, nawet jeśli łączą się oni przez jakieś wąskopasmowe łącza;

lwiększa elastyczność – użytkownik może pracować w dowolnym miejscu, w którym może połączyć się z Internetem.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: